Taloyhtiössä asuu tupakoitsija ja tupakansavu kulkeutuu taloyhtiön sisätiloihin ja asuntoihin.

Yksityiskäyttöön olevia mittareita ei ole saatavilla. Tupakansavusta ja sen aiheuttamasta haitasta kannattaa ilmoittaa ensin kirjallisesti taloyhtiön hallitukselle ja mikäli taloyhtiön hallitus ei saa ratkaistua asiaa, voi ottaa yhteyttä asuinpaikan terveydensuojeluviranomaiseen. Viranomainen voi tehdä tarvittaessa asunnontarkastuksen ja osaa myös ohjeistaa kuinka asiassa voi edetä.

Categories: