Taloyhtiön hallituksen on ensimmäisessä vaiheessa aiheellista neuvotella siivottoman asunnon asukkaan kanssa ongelmasta ja sen hoitamisesta. Mikäli kyseessä on mahdollisesti vuokralainen, tulee asiasta ilmoittaa myös osakkeen omistajalle.

Ongelman jatkuessa taloyhtiön hallitus voi antaa kirjallisen varoituksen siivottomuudesta. Mikäli kyseinen asukas ei taloyhtiön hallituksen kirjallisista huomautuksista huolimatta ole tehnyt asialle mitään, on osakkaalla mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus. Tai mikäli kyseessä on osakas, taloyhtiön hallituksen tulee tehdä toimenpideilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle ja pyytää apua asian käsittelyssä. Lisäksi voi miettiä onko kissojen olosuhteet sellaiset, kuin pitää ja jos asia epäilyttää voi olla yhteydessä eläinsuojeluun.

Rakennuksen kannalta kissanpissan aiheuttamat ongelmat voivat tulla kalliiksi. Jos pissa on päässyt rakenteisiin, voidaan joutua vaihtamaan isoiltakin alueilta pintamateriaalit ja rakenteita.

  • TsL 27 § Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvä terveyshaitta. Milloin asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka menettely tai toimenpide on syynä tällaiseen epäkohtaan, ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Alla on Linkki Valviran ohjeistus terveydensuojeluviranomaisille siivottomuuteen, siinä on erittäin hyvät ohjeet taloyhtiön hallitukselle, miten ongelman kanssa tulee toimia. 

https://www.valvira.fi/documents/14444/22511/Valvira_ohje_viranomaisille_3_2011.pdf

Categories: